dream seminar, drömseminarium

Audio

All material recorded live at the Inaugural Concert
Reading, The Secret Theatre, NY, 31 August & 1
September, 2011 with the exception of Romanska
Bågar, recorded live at Engsö Castle in Västmanland,
Sweden on June 15, 2007.
Allt material inspelat live vid det konsertanta
invigningsframförandet på The Secret Theatre,
New York, 31 augusti & 1 september, 2011 utom
Romanska Bågar, inspelad live på Engsö slott
i Västmanland, Sverige den 15 juni 2007.